Parafia nasza według Urzędu Skarbowego w roku 2022 liczyła 6330 osób. Jesienne liczenie uczestniczących w Mszach świętych wyniosło 8%, czyli nieco wzrosło.

Życie sakramentalne, oprócz Eucharystii i spowiedzi, wyglądało następująco:

 • Sakrament chrztu świętego przyjęło 37 dzieci.
 • Do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło 20 dzieci. W dalszym ciągu musze ze smutkiem stwierdzić, że Jezus nie znalazł trwałej gościny w sercach dzieci, bo rodzice w większości nie dbają o to, żeby potem dzieci przystępowały do spowiedzi i uczestniczyły w mszach. W ramach Komunii organizowanych przez naszą szkołę salezjańską 56 dzieci przyjęło ten sakrament po raz pierwszy. Dziękuję pani katechetce Iwonie Pogodzie-Majce, która przygotowuje dzieci do Komunii w parafii, oraz ks. Pawłowi Szczepańskiemu, który przygotowuje dzieci do Komunii w szkole salezjańskiej.
 • Sakrament bierzmowania przyjęło 20 osób z parafii i szkół salezjańskich. Dziękuję za zaangażowanie w formację kandydatów do tego sakramentu ks. Dariuszowi Husakowi i ks. Piotrowi Szlufikowi oraz wszystkim katechetom.
 • Sakrament małżeństwa przyjęło 9 par.
 • W minionym roku z posługą sakramentalną odwiedzaliśmy 7 chorych z naszej parafii. Jeśli są w naszych rodzinach chorzy, którzy potrzebują i pragną duchowego wsparcia, proszę o zgłoszenie takiej osoby, aby w pierwszy piątek miesiąca kapłan mógł jej zanieść Komunię św.

Znów zmniejszyła się liczba pogrzebów, których było 44. Do domu Ojca w niebie odszedł w minionym roku ks. Ludwik Kaliński, były proboszcz tej parafii. Piękne jest to, że wiele osób wyraża swoją pamięć o nich w modlitwie, w intencjach mszalnych czy wypominkach. Przypominam, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca odprawiamy wieczorem Mszę św. za tych wszystkich zmarłych, których polecaliśmy w wypominkach. Warto zatroszczyć się, aby w czasie pogrzebu przyjąć Komunię św., bo smutny jest widok, jak czasem nikt, nawet z najbliższej rodziny, nie przyjmuje jej.

Rok duszpasterski składa się zasadniczo z codziennej wierności wyrażanej w uczestnictwo na Eucharystii i na nabożeństwach. Ze szczególnych wydarzeń, które warto wspomnieć to:

 • W Wielkim Poście i Adwencie przeżywaliśmy dzień skupienia wszystkich wspólnot i grup parafialnych, który służy nawróceniu i integracji.
 • 24 maja Mszy odpustowej w uroczystość Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przewodniczył ks. Adam Wtulich, proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i przełożony wspólnoty salezjańskiej na Kopcińskiego.
 • 5 czerwca miał miejsce jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Waldemara Trendziuka, byłego proboszcza naszej parafii.
 • 18 czerwca przeżywaliśmy uroczystości jubileuszowe stulecia salezjanów na Wodnej. Mszy św. przewodniczył ks. abp Grzegorz Ryś, a po niej był festyn.
 • 10 września Mszą św. pod przewodnictwem ks. abpa Grzegorza Rysia w naszym kościele rozpoczęło się tzw. Jerycho rowerowe.
 • 19 października odbyło się spotkanie Rady parafialnej.
 • Rekolekcje parafialne głosili salezjanie: wielkopostne ks. Dariusz Mikołajczyk z Mińska Mazowieckiego oraz adwentowe ks. Adrian Arkita z Warszawy.
 • W grudniu wróciliśmy do tradycji spotkań wigilijnych dla osób samotnych i potrzebujących, podczas których zostały też ofiarowane dary, przyniesione przez uczniów i rodziców szkoły salezjańskiej oraz poszczególnych parafian i inne osoby.

Dziękuję wszystkim, którzy przyjmują kapłanów do swojego domu w ramach wizyty duszpasterskiej za otwartość, szczerość, zaufanie i życzliwość, a także różne sugestie.

Dziękuję wszystkim zaangażowanych w funkcjonowanie naszej parafii:

 • pani Ewie Pakulskiej, która prowadzi sklepik parafialny oraz dba o prezbiterium i wystrój kościoła
 • pani Bożennie Trojanowskiej, która troszczy się o księgi parafialne i kronikę parafii
 • panu Aleksandrowi Bławatowi, który pełni funkcję kościelnego
 • panu Radosławowi Kowalczykowi, który pełni funkcję organisty
 • wszystkim paniom i panom angażującym się w przygotowanie do uroczystości Bożego Ciała i Bożego Narodzenia. Dziękuję szczególnie panu Wiesławowi Krakowiakowi i panu Piotrowi Kiełkowi za nowe podesty do ołtarzy na Boże Ciało
 • panu Pawłowi Mastalerzowi za prace wykonane na balkonach oraz liczne inicjatywy
 • panu Piotrowi Błaszczykowi, wychowawcy 3 klasy Technikum Salezjańskiego, za naprawy w szopce
 • panu Ireneuszowi Trocińskiemu i panu Mateuszowi Piechocie za prace remontowe przy oknach w zakrystii
 • panu Leszkowi Alfsowi za pomoc w wielu momentach
 • panu Tomaszowi Kusykowi za stałą pomoc w Boże Ciało, a także w czasie remontów w zeszłym roku
 • panu Eugeniuszowi Wolańskiemu za regularną życzliwą pomoc
 • panu Michałowi Pieczewskiemu za czuwanie nad stroną internetową parafii
 • dziękuję wszystkim, którzy w różnych momentach pomagają w naszej parafii.

Chciałbym przypomnieć, że w naszej parafii mamy kilka wspólnot modlitewnych i formacyjnych. Przede wszystkim są Salezjanie Współpracownicy, którzy należą do Rodziny Salezjańskiej. Koordynatorem lokalnym wspólnoty na Wodnej jest pan Mateusz Waligórski. Na jego ręce składam podziękowanie wszystkim Salezjanom Współpracownikom za ich różnorodne zaangażowanie.

Są w parafii takie grupy jak: Wieczernik Modlitwy za Kapłanów, o który troszczy się pani Janina Tomaszewska; Żywy Różaniec, który koordynuje pani Lucyna Karos; Straż Honorowa NSPJ, której zelatorką jest pani Zofia Bławat; Sodalicja Mariańska, którą animuje pani Janina Rygier; grupa biblijna, której przewodzi ks. Piotr Szlufik. Dziękuję wszystkim odpowiedzialnym oraz członkom tych grup za ich aktywność. Zachęcam do włączenia się w te wspólnoty, a także do wsłuchiwania się w natchnienie Ducha Świętego, aby nasza parafia rozwijała się, odpowiadając na konkretne potrzeby duchowe wiernych. Byłoby dobrze, gdyby parafia wzbogaciła się o jakieś grupy muzyczne i śpiewające czy o wspólnoty dla młodzieży oraz małżeństw i rodzin.

Smuci znikoma ilość ministrantów w naszej parafii. Jest to niestety także efekt słabej frekwencji dzieci na Mszach św. Dziękuję tym ministrantom, którzy angażują się w liturgię. Zachęcam do włączenia się chłopców do Służby Liturgicznej. Jej opiekunem jest ks. Piotr Szlufik, za co mu dziękuję. Zachęcam także szczególnie dorosłych do angażowania się w czytanie Słowa Bożego podczas Eucharystii.

Cieszę się z obecności w parafii, szczególnie w czwartki, naszego Oratorium św. Dominika Savio, którego kierownikiem jest ks. Piotr Szlufik. Dziękuję za ich zaangażowanie muzyczne. Piękne jest, że na Msze św. czy adoracje czwartkowe przychodzą wychowankowie z Bursy Salezjańskiej, której kierownikiem jest ks. Andrzej Kurto. W pierwsze czwartki obecni są także ministranci ze Szkoły Salezjańskiej – dziękuję za ich służbę przy ołtarzu.

Dziękuję serdecznie wszystkim moim współbraciom ze wspólnoty św. Barbary na Wodnej, którzy zawsze chętnie i gorliwie angażują się w pomoc w parafii w miarę swoich możliwości. Dziękuję zwłaszcza ks. Lucjanowi Dąbrowskiemu za stałą obecność w duszpasterstwie parafialnym, w kościele i w kancelarii. Dziękuję ks. Dariuszowi Husakowi za troskę o wielkopostne Drogi Krzyżowe dla młodzieży oraz adwentowe Roraty dla dzieci i młodzieży, jak również za wszelką pomoc i stałe zaangażowanie w parafii.

Jakie inwestycje poczyniliśmy w naszej parafii? W 2022 roku zostało pomalowane prezbiterium, zamontowaliśmy nowe drewniane drzwi pod chórem i do szopki, wymieniliśmy oświetlenie prezbiterium na mocniejsze i oszczędniejsze, wstawiliśmy nowe okna w zakrystii, powiesiliśmy nowy poświęcony Krzyż przy wejściu do kościoła, zostały naprawione schody wejściowe i zamontowane nowe barierki. Brat Grzegorz obił nowym materiałem wszystkie krzesła w prezbiterium oraz siedzenia w konfesjonałach, za co mu serdecznie dziękuję. Czeka nas jeszcze pomalowanie zakrystii. Mam nadzieję, że uda się także uzbierać na nowy konfesjonał zamykany.

Serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary składane na tacę, do puszek, do skarbon, przy okazji wizyty duszpasterskiej czy od indywidualnych darczyńców jako wyraz troski o tę świątynię i sprawowany w niej kult, o wychowanie dzieci i młodzieży oraz o potrzeby diecezji, misji i potrzebujących. Dziękuję za wszelkie dobro i życzliwość, jakie otrzymujemy w różnych momentach. W każdą pierwszą środę miesiąca chcemy naszą modlitwą odpłacać się za Wasze dobro, dlatego odprawiamy wieczorem Mszę św. za wszystkich dobrodziejów naszej parafii i całego dzieła salezjańskiego na Wodnej.

Jeśli chodzi o finanse, to rok 2022 parafia rozpoczęła z sumą 22 tys. zł, a zakończyła z sumą 28 800 zł, czyli finalnie zwiększyło się o prawie 7 tys. zł. Oprócz wspomnianych wcześniej inwestycji, wydatki związane są zwłaszcza z utrzymaniem świątyni oraz pomocą charytatywną. Kondycja finansowa parafii jest na razie stabilna.

Zawierzam Bogu wszystkich parafian, sympatyków naszej świątyni, czcicieli Maryi i przybywających tu gości. Niech wstawiennictwo naszej ukochanej Matki, Niepokalanej Wspomożycielki, owocuje dla wszystkich Bożym miłosierdziem i błogosławieństwem. Zachęcam szczególnie do modlitwy od 15 do 23 dnia każdego miesiąca w czasie nowenny oraz hołdu ku Jej czci 24 dnia miesiąca.

Kończę słowami z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!

Ks. Przemysław Solarski – proboszcz

Kategorie: Aktualności

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *