Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników
Stowarzyszenie katolickie, które żyje i działa zgodnie z duchem św. Jana Bosko w społeczeństwie i Kościele na rzecz wychowania młodzieży. Założony przez Księdza Bosko w 1876 roku jest jedną z grup Rodziny Salezjańskiej. Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego. Współpracownik jest więc „prawdziwym salezjaninem” żyjącym w świecie. Salezjanie Współpracownicy składają uroczyste przyrzeczenie i zobowiązują się żyć Programem Życia Apostolskiego. Miesięczne spotkania Salezjanów Współpracowników odbywają się w 2. niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30. Koordynatorem wspólnoty lokalnej im. Św. Jana Bosko przy ul. Wodnej 36 jest p. Lucyna Karos, a opiekunem ks. Przemysław Solarski.

Oratorium św. Dominika Savio
Jest miejscem działalności wychowawczej dla dzieci i młodzieży. W oratorium prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji (w tym pomoc w nauce), rozwijające zainteresowania kulturalne (plastyczne, filmowe, fotograficzne, muzyczne), sportowo-rekreacyjne (gry i zabawy, turnieje sportowe), od poniedziałku do piątku w godz. 12.30-19.00. W każdy czwartek dzieci i młodzież wraz z wychowawcami uczestniczą we Mszy św. o godz. 18.00 w kościele parafialnym. Oratorium ma swoje pomieszczenia w Salezjańskim Obiekcie Sportowo-Dydaktycznym, do którego wejście znajduje się od ul. Wysokiej 37. Kierownikiem Oratorium jest ks. Piotr Szlufik.

Służba Liturgiczna
To posługa przy ołtarzu podczas liturgii kościelnych. Opiekunem ministrantów jest ks. Piotr Szlufik.

Żywy Różaniec
Wspólnotę tworzą grupy wiernych, nazwane „żywymi różami”, których członkowie zobowiązują się do odmawiania codziennie jednej tajemnicy różańca. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Msza św. w intencji członków Żywego Różańca sprawowana jest w 1. sobotę miesiąca o godz. 7.30, po czym następuje konferencja i zmiana tajemnic. Osobami odpowiedzialnymi za Żywy Różaniec w parafii są: ks. Lucjan Dąbrowski i p. Lucyna Karos.

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
Celem Straży jest ofiarowanie wszystkiego Bożemu Sercu jako wynagrodzenie grzechów świata. Członkowie bractwa zobowiązują się: wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym, brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowo lub indywidualnie), brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w 1. piątek miesiąca, szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, nawiedzać Najświętszy Sakrament oraz brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa. Spotkania formacyjne członków Straży Honorowej odbywają się w 1. piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Osobami odpowiedzialnymi są: ks. Przemysław Solarski i p. Zofia Bławat.

Wieczernik Modlitw za Kapłanów
Członkowie Wspólnoty poprzez intencje Mszy św. za kapłanów oraz czuwania modlitewne upraszają dla kapłanów potrzebne łaski i moc żywej wiary. Spotkania członków Wieczernika odbywają się w 2. czwartek miesiąca po mszy św. wieczornej. Osobą odpowiedzialną jest p. Janina Tomaszewska.

Sodalicja Mariańska
To organizacja katolicka propagująca kult maryjny. Spotkania miesięczne członków Sodalicji Mariańskiej odbywają się w 24. dzień miesiąca po mszy św. wieczornej. Osobami odpowiedzialnymi są: ks. Przemysław Solarski i p. Janina Rygier.
Koło Przyjaciół Radia Maryja
Członkowie Koła dbają o kształtowanie postaw religijnych i patriotycznych. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca jest przeprowadzana zbiórka ofiar na Radio Maryja. Osobą odpowiedzialną jest p. Janina Rygier.

Asysta parafialna
Asysta pełni swoją posługę w czasie większych uroczystości kościelnych, jak Rezurekcja, Boże Ciało czy odpust parafialny. Mężczyźni asystują w procesji kapłanowi z Najświętszym Sakramentem, niosąc baldachim nad monstrancją, a także chorągwie i sztandary. Kobiety biorą udział w procesji niosąc wstążki, figury, feretrony i różaniec. Dzieci i młodzież niosą poduszki i symbole męki Jezusa oraz sypią kwiatki.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Na terenie dzieła salezjańskiego przy ul. Wodnej spotykają się jednostki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej (harcerze, harcerki, zuchy) oraz członkowie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (Skauci Europy).