Chrzty
Udzielany jest zasadniczo w 2. i 4. niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30. Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni z miesięcznym wyprzedzeniem. Niezbędnymi dokumentami, które należy przedstawić w kancelarii parafialnej są: akt urodzenia dziecka, metryka ślubu kościelnego rodziców, zaświadczenie, że rodzice chrzestni są praktykującymi katolikami. Zadanie chrzestnego może spełniać ten kto: ukończył szesnaście lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, nie żyje w związku niesakramentalnym. Konferencja dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę chrztu dziecka, w kancelarii, o godz. 18.45.

Bierzmowanie
Do bierzmowania kandydaci zapisują się w parafii, w której chcą otrzymać sakrament. Przygotowanie do sakramentu dojrzałości dokonuje się równolegle podczas nauki szkolnej oraz przygotowania liturgicznego, które dokonuje się w parafii. Spotkania liturgiczne młodzieży odbywają się podczas comiesięcznych spotkań w kościele, w dniach ustalonych przez prowadzącego. Do sakramentu przystępuje młodzież pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, po trzyletnim przygotowaniu. Młodzież uczestniczy w liturgii, mszach św., nabożeństwach, przystępuje regularnie do spowiedzi świętej, często przyjmuje komunię św. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania uczestniczy w czuwaniu modlitewnym przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Bierze udział w przygotowaniach liturgii i próbach ceremonii przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania. Termin bierzmowania ustalany jest każdego roku z Księdzem Biskupem. Przygotowanie prowadzi ks. Piotr Szlufik. Bierzmowanemu podczas udzielania sakramentu towarzyszy świadek, który przygotowuje go do przyjęcia tego sakramentu, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym. Z tej racji wypada, aby tę funkcję pełnił ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Pierwsza Komunia Święta
Jest przeżywana przez dzieci klas III. W przygotowaniu do tego wydarzenia sakramentalnego udział biorą dzieci z rodzicami. Przygotowanie do I Komunii św. odbywa się w czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30. Uroczystość I Komunii św. ma zwykle miejsce w 4. niedzielę maja. Spowiedź dzieci, które przystąpią do I Komunii św., jest sprawowana w sobotę poprzedzającą uroczystość komunijną. Osobami odpowiedzialnymi w parafii za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej są: ks. Piotr Szlufik i p. Iwona Pogoda-Majka.
W 2. niedzielę maja jest Msza św. o godz. 11.30 dla dzieci przeżywających rocznicę I Komunii św.

Spowiedź święta
Spowiedź jest możliwa podczas każdej Mszy św. w dni powszednie i w niedzielę czy święta. Istnieje 5 warunków sakramentu pokuty: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera i zadośćuczynienie. Cenną duchowo praktyka jest regularna spowiedź co miesiąc miesięcznej, szczególnie związana z pierwszym piątkiem miesiąca.

Namaszczenie chorych
Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest na każde zgłoszenie w kancelarii lub wezwanie telefoniczne, po kontakcie z kapłanem. Osobami, które mogą przyjąć ten sakrament są wierni dotknięci chorobą, cierpieniem, oczekujący na operację, znajdujący się w podeszłym wieku, czy w niebezpieczeństwie śmierci. Regularne odwiedziny chorych praktykowane są w pierwsze piątki miesiąca.

Małżeństwo
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem. Miejscem zgłoszenia jest parafia aktualnego zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni przygotowują następujące dokumenty, które są potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa konkordatowego: metrykę chrztu św. (nie starszą niż 6 miesięcy), świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, dowód osobisty i dokumenty z USC. W nietypowych sytuacjach osoby dostarczają też inne dokumenty.
Na kurs przedmałżeński zachęcamy do udania się do salezjańskiego duszpasterstwa akademickiego „Węzeł” przy parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi, ul. Kopcińskiego 1/3.

Kapłaństwo
Osoby, które odkrywają powołanie kapłańskie, mogą zgłosić się do duszpasterzy, którzy pomogą w rozeznawaniu drogi kapłańskiej.