SPRAWOZDANIE PARAFIALNE ZA ROK 2020

Choć rok 2020 przyniósł pewne zmiany i ograniczenia w funkcjonowaniu parafii, jednak zasadniczo życie duszpasterskie było kontynuowane. W naszym kościele nieprzerwanie dokonuje się Najświętsza Ofiara Eucharystii, sprawowany jest sakrament pokuty i pojednania. Co prawda frekwencja na Mszach niedzielnych wynosząca ok. Więcej…