Choć rok 2020 przyniósł pewne zmiany i ograniczenia w funkcjonowaniu parafii, jednak zasadniczo życie duszpasterskie było kontynuowane. W naszym kościele nieprzerwanie dokonuje się Najświętsza Ofiara Eucharystii, sprawowany jest sakrament pokuty i pojednania. Co prawda frekwencja na Mszach niedzielnych wynosząca ok. 2,5% napawa smutkiem, ale cieszy wierność i gorliwość tych, którzy stale pragną trwać w zjednoczeniu z Bogiem. Oczywiście w tym roku już niejednokrotnie została udzielona dyspensa ze względu na epidemię, niemniej nie trudno zauważyć, że w naszym kościele raczej nie ma przeludnienia, więc można bez obaw uczestniczyć w Eucharystii, do czego wszystkich zachęcam obecnych.

W tym roku, 27 września, do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 32 dzieci w ramach Komunii parafialnej. Trochę szkoda, że dla większości spotkanie z Jezusem eucharystycznym zakończyło się na tym wydarzeniu. Ponadto w ramach Komunii organizowanych przez naszą szkołę salezjańską 27 dzieci przyjęło ten sakrament po raz pierwszy. Zadbajmy proszę o to, żeby świątynie serc dzieci nie pozostawały bez tej najważniejszej obecności i źródła łaski, jakim jest Chrystus. Przy tej okazji dziękuję pani katechetce Iwonie Pogoda-Majka, która najbardziej była zaangażowana w przygotowanie dzieci do Komunii.

Nie udało się w tym roku zorganizować bierzmowania; mamy nadzieję, że w nowym roku młodzież będzie mogła zostać umocniona tym sakramentem.

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostało włączonych w naszej parafii 24 dzieci. Niech z pomocą rodziców i chrzestnych to Boże życie zapoczątkowane w tym sakramencie rozwija się ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Na ślubnym kobiercu stanęło w naszej świątyni 7 par. Życzymy im, aby wspólnota życia i miłości umacniała się każdego dnia dzięki Bożej łasce i wspólnemu wysiłkowi małżonków.

W minionym roku troską duszpasterską objęliśmy 15 chorych z naszej parafii. Jeśli są w naszych rodzinach chorzy, którzy potrzebują i pragną duchowego wsparcia, proszę o zgłaszanie się do nas.

W 2020 roku pożegnaliśmy wielu naszych bliskich, w sumie do wieczności odeszło 56 osób, m.in. dwóch naszych współbraci – ks. Józef Sawicki i ks. Tadeusz Bazylczuk. Również w minionym roku pożegnaliśmy p. Barbarę Grec, która służyła nam jako organistka. Troszczmy się o modlitewną pamięć o tych, którzy odeszli. Przypominam, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca odprawiamy wieczorem Mszę św. za tych wszystkich zmarłych, których polecaliśmy w wypominkach.

Nasza wspólnota parafialna liczy według Urzędu Skarbowego ok. 6000 osób. Prawdopodobnie jednak na terenie parafii mieszka mniej osób, gdyż niektóre budynki są właściwie puste, a niektórzy zameldowani na tym terenie praktycznie tu nie mieszkają. W tym roku niełatwo to zweryfikować choćby podczas kolędy, ze względu na specyficzną sytuację epidemiczną. Niemniej myślimy, aby spotkać się z parafianami na wspólnej modlitwie w kościele, a jak będzie możliwość to również odwiedzić w domach. Szczegółowe informacje będą jeszcze podane do wiadomości na ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej.

Dziękuję wszystkim, którzy przychodzą do naszej świątyni, aby tutaj modlić się, szczególnie za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki, a przez to tworzą aktywnie tę parafialną wspólnotę wiary. Dziękuję moim bezpośrednim współpracownikom: pani Ewie Pakulskiej, która prowadzi sklepik parafialny oraz dba o prezbiterium i wystrój kościoła; panu Aleksandrowi Bławatowi, który pełni funkcję kościelnego; panu Radosławowi Kowalczykowi, który tu posługuje jako organista. Dziękuję pani Bożennie Trojanowskiej, zawsze mocno związanej z naszą świątynią, która wspaniałomyślnie poświęca swój czas w kancelarii parafialnej. Dziękuję też śp. pani Barbarze Grec, która do lipca jeszcze przychodziła do parafii, oraz panu Janowi Smajdorowi, który również służył jako organista do końca października, ale ze względu na zdrowie zrezygnował już z grania. Dziękuję również pani Agnieszce Kapczyńskiej, która troszczyła się o parafialny zespół Caritas, jednak w tym momencie musi on być czasowo zawieszony ze względu choćby na brak pomieszczeń. Niemniej udało się w tym roku wspomóc potrzebujących darami, za co szczególnie dziękuję nauczycielom, uczniom i rodzicom szkoły salezjańskiej.

W naszej parafii mamy kilka wspólnot modlitewnych i formacyjnych. Są to: Żywy Różaniec, o który troszczy się pani Lucyna Karos, a opiekunem jest ks. Lucjan Dąbrowski; Straż Honorowa NSPJ, o którą troszczy się pani Zofia Bławat; Wieczernik Modlitwy za Kapłanów, o który troszczy się pani Janina Tomaszewska; Sodalicja Mariańska i parafialne Koło Radia Maryja, o które troszczy się pani Janina Rygier. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie zarówno odpowiedzialnym, jak i członkom tych wspólnot. Zachęcam parafian do włączenia się w te wspólnoty. Jest to wyraz troski o własną formację duchową i rozwijanie darów sakramentalnych.

Szczególną grupą jest wspólnota Salezjanów Współpracowników, która jest jedną z oficjalnych grup Rodziny Salezjańskiej. Koordynatorką lokalnej wspólnoty na Wodnej jest pani Lucyna Karos. Zachęcam do włączenia się w to stowarzyszenie, założone jeszcze przez samego Księdza Bosko, aby nasza parafia prawdziwie żyła duchem salezjańskim.

Dziękuję serdecznie wszystkim moim współbraciom ze wspólnoty św. Barbary na Wodnej, którzy chętnie i gorliwie angażują się w pomoc w parafii. Przypomnę, że opiekunem ministrantów i odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest ks. Piotr Szlufik, pełniący też rolę kierownika oratorium i katechety na terenie parafii. Dziękuję mu za tę posługę. Dziękuję również ks. Lucjanowi Dąbrowskiemu, który najczęściej wspomaga proboszcza w duszpasterstwie parafialnym, w kościele czy w kancelarii.

Rok 2020 był czasem różnych wydarzeń i zmian. Przypomnę choćby prymicje naszego współbrata, ks. Aleksandra Mastalerza, jakie miały miejsce w naszym kościele w uroczystość Bożego Ciała 11 czerwca. W tym roku nastąpiła zmiana proboszcza. Serdeczne podziękowania ślę ks. Tadeuszowi Niewęgłowskiemu za jego sześcioletnią posługę życzliwą i gorliwą, która zapisała się w sercach parafian. Niech Bóg wynagradza mu wszelki trud swoimi darami. Z wdzięcznością myślę też o ks. Pawle Liborze i ks. Adamie Pasiku, którzy też gorliwie angażowali się w naszej parafii.

Od września minionego roku można na Wodnej spotkać uczniów nie tylko salezjańskiej podstawówki i liceum, ale też technikum, gdyż 1 września rozpoczęło działalność Technikum Salezjańskie w ramach salezjańskich szkół Rzemiosł, nawiązując do chlubnej tradycji sprzed niemal już 100 lat.

W 2020 roku udało się odnowić nieco kancelarię parafialną oraz powstał nowy sklepik, do którego korzystania zachęcam. Dziękuję raz jeszcze panu Michałowi Pieczewskiemu, który zrobił nową stronę internetową parafii i ją administruje. Niech ona powoli się rozwija dalej, a może niedługo uda się też być obecnymi w mediach społecznościowych.

Serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary składane na tacę, do puszek, do skarbon czy od indywidualnych darczyńców jako wyraz troski o tę świątynię i sprawowany w niej kult oraz potrzeby diecezji, misji i potrzebujących. Wasza ofiarność jest też wyrazem żywej wiary i miłości do Boga i Kościoła Chrystusowego. Dziękuję też za wszelką pomoc, jaką otrzymujemy do Was w różnych momentach, przygotowując się choćby do świąt, porządkując tę przestrzeń sakralną czy animując liturgię. Dziękuję Służbie Liturgicznej – nie jest ona zbyt liczna, więc tym bardziej dziękuję za wierność w służbie przy ołtarzu Chrystusowym.

Zachęcam do trwania w zjednoczeniu z Bogiem i wspólnotą wierzących. Mamy ku temu wiele okazji i możliwości w naszej świątyni: podczas Mszy świętych, nabożeństwa, spotkań wspólnot parafialnych czy nowenn. Tu warto przypomnieć, że każdego miesiąca podczas nowenny zanosimy do Boga nasze prośby przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożycielki wiernych, która patronuje tej naszej parafii. Życzyłbym każdemu takiej ufności do Maryi, jaką miał Ksiądz Bosko, a będziemy naprawdę widzieli, co to są cuda.

Czyniąc to sprawozdanie, zawierzam wszystkich parafian, sympatyków naszej świątyni, czcicieli Maryi i przybywających tu gości, wstawiennictwu Niepokalanej Wspomożycielki, wypraszając dla wszystkich Boże miłosierdzie i błogosławieństwo.

Ks. Przemysław Solarski SDB

proboszcz


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *